יוזי'
מעורב גדול ומתוק במיוחד בן שנה. גור מגודל שמח וטוב לב, אוהב מאוד אנשים, פעילות ומשחקים

האו! אני יוזי'

to be completed