רוטה
רוטווילרית מעורבת בת כשנתיים. כלבה פעילה וחזקה, זקוקה לבית מנוסה עם הגזע

האו! אני רוטה

to be completed