נתן
מעורב גדול ומאוד עדין שצריך מקום חם כדי להשתקם בו

האו! אני נתן

to be completed