מייקי
מעורב גדול ומרשים בן כ-5. כלב בייתי ורגוע שזקוק לבית שקט ומשפחה אוהבת. מסתדר עם כלבים אחרים.

האו! אני מייקי

to be completed