שושה
מעורבת גדולה ומתוקה בת 5. כלבה ביישנית שצריכה זמן כדי להתרגל, אך כאשר מתרגלת אוהבת זה עד הסוף

האו! אני שושה

to be completed