ג'ורנו
רועה גרמני מעורב יפיפיה בן שנה וחצי, מחונך לבית וחברותי מאוד

האו! אני ג'ורנו

to be completed