קאיה
מלינוואה מעורבת בת כשנתיים. נמרצת אנרגטית וחובבת משחקים, מסתדרת עם זכרים וזקוקה למשפחה עם נסיון בגזע

האו! אני קאיה

to be completed